Israel

Av Predikant Torolf Karlsen
Apostelen Paulus stilte en gang et spørsmål: Hva fortrinn har da jøden? Eller hva gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle vis! Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. (Rom 3:1-2) Ja, hva er det med dette folket og hvorfor har de så stor plass i historien? Paulus sier det: Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem! Gjennom jødene har verden fått del i Guds åpenbaringer. Ingen andre folk har mottatt slike åpenbaringer og ingen andre folkeslag har hatt profeter med klare syner fra Gud.

Profetordet
Hva ligger i dette begrepet? Det betyr at de hellige Guds menn (og kvinner) ble drevet av Den Hellige Ånd og talte ord som de etterpå gransket nøye. De kom i «profetisk henrykkelse» og så syner fra Gud som dreide seg om fortid, nåtid og fremtid. Mye av de de sa og skrev i sine profetier gikk over deres forstand, men de skrev det ned likevel i tro på at i tidens fylde ville det skje slik de hadde spådd.

Israel – hatet av djevelen
Fordi Israel har hatt og fremdeles har en misjon i verden i fullbyrdelsen av Guds planer med tidsaldrene, er dette folket Satan fremste hatobjekt. Utallige ganger har djevelen lagt vinn på å forderve folket fra innsiden, f. eks. ved fristelse til avgudsdyrkelse, slik at Guds straffedommer skulle komme over dem. Andre ganger igjen har Israel blitt angrepet fra eksternt hold og flere ganger i historien vært nær ved å gå til grunne. Men Gud har vernet om sitt folk og de er fremdeles under Herrens beskyttelse.

Israel og Messias
Håpet om Messias har alltid lagt dypt plantet i det jødiske folk. Det første løftet og den første profeti dreier seg om «Kvinnens ætt som skal knuse slangens hode». (1. Mos.3:15) Dette løftet peker frem mot Messias. Resten av Bibelen dreier seg også om den lovede frelseren som første og fremst var sendt til «de fortapte får av Israels hus». (Matt. 15:24) Da Jesus kom til verden og levde sitt liv helt i pakt med profetordet, valgte de ledende inne jødedommen å forkaste ham. De vraket Guds Sønn og dømte han til korsdøden. Men Jesus sto opp igjen på den tredje dagen og beviste at han var jødenes Messias og verdens frelser.

Israel blant folkeslagene
Som en følge av Israels forkastelse av Messias, satte Gud Israel til side – for en tid. Evangeliet om frelsen gikk til hedningefolkene som også tok imot Jesus med åpne armer. I år 70 e. Kr. ble Jerusalem ødelagt av romerne og templet ble brent. Alt i samsvar med Jesu egen profeti. Jødefolket ble ført i landflyktighet og tiden da Israel var i utlendighet varte i nesten 2000 år. I denne tiden har jødene lidt utrolig mye vondt og millioner har blitt drept i alle land. Men hele tiden har jødene lengtet etter sitt eget land – Israel og håpet har levd videre: «Neste år i Jerusalem!»

Jødene vender tilbake til Israel
Vi vet nå at jødene har igjen fått sitt eget hjemland. Landet som Gud hav Abraham, Isak og Jakob. Siden 1948 har de hatt sin egen stat og er der fremdeles. Utallige konflikter har truet deres eksistens og til nå har de kjempet 6 kriger og vunnet alle. I dag er Israel under press som aldri før. Alle araberstatene og omtrent resten av verden, står imot Israel. Men de skal vinne og de skal frelses. Som kristne står vi i takknemlighetsgjeld til Israel. Vi vil velsigne dem og be om fred for Jerusalem!

Publisert med velvillig tillatelse fra www.kristennorge.no

© 2005 www.kristennorge.no