Misjon

Pinsemenigheten Filadelfia er med og støtter norske pinsevenners arbeid i Israel (NPPAI)

Israel er et land som har gjenoppstått av asken. Jødene som har levd i landflyktighet i 2000 år har kommet tilbake til sitt land og staten Israel ble dannet den 18. mai 1948. Siden den gang har tusener av jøder vendt tilbake til sine fedrenes land. Men det har ikke skjedd uten kamp. Israel har i 60 år ikke hatt en sammenhengende fredsperiode hvor de ikke var truet av fiender. I disse 60 årene som har gått siden dannelsen av staten Israel har jødene kjempet 6 kriger
alle med seier. Pinsemenigheten Stord/Fitjar er også en sterk Israel-menighet. Arbeidet i Israel er annerledes enn misjonsarbeide andre steder i verden. En kan ikke drive vanlig form for misjonsvirksomhet i landet. Det fins en antimisjoneringslov som fastsetter straff for dem som konverterer jøder til kristendommen.

Våre representanter i Israel driver et utstrakt sosialt arbeide hvor mentalsykehuset Eitanim står i fokus. Dette mentalsykehuset er det største av sitt slag i Israel. Her har NPAI (De Norske Pinsevenners Arbeid i Israel) rehabilitert og satt opp flere nybygg til stor glede for både pasienter og ledelsen ved sykehuset. I dette sosiale hjelpearbeidet jobber en gruppe frivillige fra Norge. Det kan være frivillige med yrkesbakgrunn som snekkere, murere, elektrikere og rørleggere. Men det er også behov for andre som kan gå inn i kontaktskapende arbeide blant fattige og syke i kommunen Mevasseret Ziyyon og på Kvar Sheul, et annet sykehus i nærheten. Det finns også et eldresenter i kommunen hvor frivillige fra Norge er med i den daglige omsorgen på hjemmet. Her har flere kvinner vært til stor velsignelse.
Be for dette rike arbeidet.

Pinsemenigheten Stord/Fitjar Støtter Ibra sitt arbeid i Midt østen og Nord Afrika der Vivi og Olav Østrem står i tjeneste.

Hope of Persia

Hope Of Persia er et mediearbeid som har alle farsitalende som målgruppe, både i Iran og utenfor. IBRA Norge støtter dette arbeidet. Vivi Østrem har sendt oss et kort intervju med Ali Abed, som er lederen for Hope Of Persia Ministries.

PUBLISERT: 2013-01-24

Kan du gi oss en oppdatering fra arbeidet?
- Vi satser nå mye på å nå barn og ungdom med programmene vi produserer. I 2011 ble det inngått 42 000 ekteskap med barnebruder fra 9-14 år i Iran. Vi må gjøre alt for å nå denne aldersgruppen med evangeliet, og fortelle disse barna at de har en verdi. I november 2012 startet vi sendinger med en serie kalt «Neighborhood Kids» for målgruppen 9-12 år. I serien blir Jesus presentert og vi snakker om hvordan de kan takle mange av utfordringene denne aldersgruppen møter.

- Vi arbeider også mye med å opprette en Bibelskole via internett for de som ønsker å forberede seg til fulltids tjeneste. Dette studiet vil bli på persisk, og vi vil gi en 1 årig utdannelse. Tilbudet er gratis for studentene. De vil få tilgang til undervisning, også samtaler via skype, for å kunne svare på spørsmål og belyse forskjellige tema.
Fram til nå har denne Bibelskolen vært på Kypros, og flere av elevene har flyttet til land hvor det bor mange farsitalende etter endt Bibelskole. Det er etablert menigheter flere steder ut fra dette arbeidet.

Hvordan er situasjonen nå i Iran, åndelig sett ?
- Antallet husmenigheter øker. Samtidig er folk mer forsiktige, for det er et økende press på de troende. Jeg er kjent med at det har vært arrestasjoner av troende i 41 forskjellige byer i senere tid. Også flere kristne ledere med viktige funksjoner sitter fengslet. Men fortsatt er hjertene åpne for evangeliet, og det ser ut som at mange ikke lengre stoler på sin egen religion. Vi som er utenfor landet, har et stort ansvar for å være trofaste i arbeidet med å gi vårt eget folk evangeliet. Vi må sørge for nettbasert Bibelskole, gode gudstjenester på TV for alle som har det som sin eneste kirke, og gode programmer for den unge generasjonen.

- Dersom en far i en familie blir en kristen, vil hele hans familie før eller senere også bli kristne. På denne måten opplever vi at barn fra 8 år og oppover i familier som konverterer ber om å få bli døpt. Vi har derfor hatt mange dåpshandlinger hvor også barn er blitt døpt.
Til dere som har kontakt med farsitalende i Norge:

På internett kan de som er farsitalende i Norge gå inn og se programmene våre. Alt er produsert av Navid TV og ligger ute på nettet under http://ibraplay.org/

Menigheten støtter misjonsprosjekt i KENYA

Menigheten støtter et misjonsprosjekt som misjonærene Gunnveig og Ernst Knudsen startet i Nairobi i Kenya.

En etterspurt undervisning
Hele 60 % av de voksne kvinnene i Kenya kan ikke lese og skrive. Organisasjonen Free Pentecostal Fellowship in Kenya, med støtte fra norske pinsemenigheter og Norad, har hatt et opplæringsprosjekt gående siden 1999. Flere tusen kvinner har altså lært seg å lese og skrive. Fortsatt drives det undervisning rundt på landsbygda og byene, og etterspørselen er stor fra lokalsamfunnene. KOM OG HJELP OSS! Ja, hjelp en kvinne i Afrika og du har hjulpet hele familien.

Gode medarbeidere

Grace og Rodah har arbeidet sammen med Gunnveig Knudsen helt fra starten og de har nå ansvaret for hele opplæringsprosjektet. Etter hvert så de at kvinnene trengte noe mer enn bare lese- og skriveferdigheter. De trengte hjelp til å tjene sine egne penger, slik at de kunne være i stand til å sende barna på skolen, og kjøpe mat og klær til dem. Her kommer Mikroprosjektet inn! Kvinnene i Afrika har lang erfaring i å hjelpe hverandre, og nå skal de få opplæring i å drive sin egen lille forretning.

Menigheten støtter misjonærene Anne-Lise og Rasmus Djuve i NIGER

HOSIANNE INTITUT DU SAHEL I NIGER

En Kropp, Én Ånd «Sett alt inn på å bevare Åndens enhet i den fred som binder sammen: én Kropp, én Ånd, slik dere fikk ett håp da dere ble kalt.» Efeserne 4:3-4 Ved å feire julen, som viser oss at vi alle har én frelser, feirer vi også de kristnes enhet. Den ser vi også på andre måter. Støtte-partnere fra store deler av verden står sammen for å hjelpe folket i Niger. Og her i Niger kommer folk fra mange forskjellige folkegrupper sammen søndag morgen for å vokse i nåde og kjennskap til Ham som ble født i Betlehem. Det er bare Gud som kan bringe folk (fra stammer som fra gammelt av har hatet hverandre) sammen på denne måten! Lykken i å ha mulighet til utdanning Den nye Hosannaskolen på Kollo har allerede vært til stor hjelp for de foreldreløse barna og deres familier. Faren til en av elevene bringer trofast datteren sin til skolen fordi han ser den gode muligheten hun har til å lære å lese og skrive. Denne muligheten hadde han ikke selv som barn. Han er overbevist om at Hosanna-skolen er den rette skolen for henne på grunn av den omsorgen og det håpet hun får der. Elevene er glade for at de får frokost og lunsj på skolen. Noen av dem har ikke en gang lyst til å gå hjem etter skolen. Vi ser etter støttepartnere som kan dekke utgiftene til disse 35 elevene, for deres undervisning, utstyr, uniformer og måltider. Noen av jentene har lang skolevei, fra 7-12 km – en utmattende tur gjennom sand og hete (i varmetiden). Vi ber derfor om at Gud vil sette oss i stand til å bygge et internat for de av jentene som bor lengst borte, slik at de kan delta i undervisningen uten vanskeligheter. Kollo Medisinske Senter har åpnet operasjonsavdelingen. Etter å ha ventet i årevis, planlagt mange måneder og trofast arbeidet mot dette målet, og etter at våre partnere har støttet oss mye både økonomisk og i forbønn, har vi endelig lykkes i å åpne den kirurgiske avdelingen på Det Medisinske Senteret på Kollo. Vi er overlykkelige og takker Gud for de to første ukene med operasjoner. Den første pasienten, en ung førstegangsfødende, kom med symptomer på svangerskapsforgiftning. Legene og jordmødrene prøvde forgjeves å stabilisere henne og barnet begynte å vise tegn til stress. Det ble da klart at hun trengte hastekeisersnitt. Noen få timer senere holdt hun den sunne og friske babyen i armene sine med foreldrene sine stående like ved. Lederne i Kollo storkommune er storfornøyde med å ha dette helsetilbudet for innbyggerne sine. Ordføreren i Kollo sier at kvinnene nå slapper mer av siden de vet at man har et godt tilbud for keisersnitt til en oppnåelig pris i byen deres. I den første uken utførte Dr. Abdallah 13 keisersnitt. Av disse var 8 haste-keisersnitt og to av disse pasientene kom fra Niamey. Den som best sprer reklame her i Niger, er jungel-telegrafen, og den er allerede aktiv! Desember 2021 Rumenske Støttepartnere Vi takker Gud som har talt til noen rumenske menigheter om å ta ansvaret for innhegningen av tomten til Håpets Skole i Maradi. De har sendt oss 3 av medlemmene sine som har ledet starten av arbeidet, i tillegg til at de vil ta seg av utgiftene. Tomten, som har vært brukt til søppelfylling, krever mye graving før en kommer ned til fast grunn, og 20 arbeidere gravde seg fem meter ned på den ene siden av tomta for å legge fundamentet for muren. Her i Niger bygger folk høye sikkerhetsmurer rundt tomtene sine. I lag med en lokal entreprenør, begynte de så byggingen av den 750 meter lange muren før de dro tilbake til hjemlandet. Dette gjorde et sterkt inntrykk på alle i Hosanna Maradi. De ønsker å komme tilbake og jobbe videre med muren. Bibelskolen etablerer seg i Niamey. Vi takker Gud for at Han har gitt oss et sted hvor vi kan videreføre Bibelskolen, som tidligere holdt til i Sarando, sirka 30 km utenfor byen. Denne landsbyen har siden august 2020 vært stengt for hvite mennesker på grunn av faren for terror, og Div og Eleanor du Plessis, et Sørafrikansk misjonær-par måtte flytte inn til Niamey. De benyttet seg da av de for dette formålet kummerlige lokalene til Hosanna sin Kirke her i Niamey til å holde arbeidet i live. Vi er takknemlige for en større gave fra en støttepartner som har satt oss i stand til å leie noen fraflyttede hus som tilhører SIM (tidligere Sudan Interior Mission). Disse husene har vært fraflyttet siden flommen i 2020. De Sørafrikanske misjonærene, som nå har fått hjelp av sønn og svigerdatter, og teamet deres jobber nå på spreng for å restaurere husene etter flomskadene og gjøre klart for neste bibelkurs som etter planen skal starte i begynnelsen av Februar. Mat til Flyktninger Takket være penger fra Humedica, har vi kunnet gi støtte til noen av de interne flyktningene her i Niger. Terroristene har ødelagt nesten hele livsgrunnlaget for disse menneskene, og de har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. Lokale markeder er stengt, og kveg og avlinger stjålet. Nå har 225 familier fått mat og hygiene-sett fra Hosanna. Takk og be: • Takk Gud for at vi har lykkes i å starte opp den kirurgiske avdelingen på Det medisinske senteret på Kollo. Be Gud om at de kvinnene som får hjelp gjennom keisersnitt, også må få ta imot Guds fulle kjærlighet og det evige liv. • Be Gud om at Hosanna må få anledning til å hjelpe til med å forberede landsbyer for den kommende matmangelen. Regntiden var mange steder altfor kort i fjor, og i tillegg ødela islamistene mye av avlingene. Myndighetene ber oss om hjelp. • Be Gud om at to kontainere fra Helfende Hände og en rumensk Kirke i England må komme trygt frem, og at tollklareringen må gå greit. • Vi takker Gud for Hans beskyttelse over Gunther som hadde en stygg fall-ulykke under arbeidet på Hosanna sitt gjestehus. Må Fredens Ånd binde oss sammen i arbeidet for Guds Rike i dette nye året. Hosanna Teamet i Niger.

Midt i katastrofeområdet

I Zinder, sør-øst i Niger, bor Anne-Lise Bekkelund Djuve og Rasmus Djuve med sine tre barn. De lever i et land der sulten truer rundt hushjørne.

- Vi kjenner menneskene her og lever sammen med dem. Situasjonen er vanskelig for oss, forteller misjonær Anne-Lise Bekkelund Djuve, som opprinnelig kommer fra Trøndelag.

Hun forteller at situasjonen er fortvilet for mange og at etterspørselen etter mat er større enn noen gang.

- Menneskene på landsbygda her driver naturalhusholdning og de er fattige. Når avlingene i tillegg svikter får de ikke kjøpt mat, sier Rasmus Djuve.

Døende barn

Den siste tiden har matvareprisene i Niger blitt firedoblet. Djuve forteller at prisene nå har minket litt, men at det likevel ikke er nok. - Grunnen til at prisene har gått ned er at det har kommet en del hjelp, men det er langt fra nok, sier han. I landsbyene rundt Zinder er underernærte barn et vanlig syn. - Disse barna står i fare for å dø hvis de ikke får hjelp, sier misjonærene som opplever stort press fra folk som trenger hjelp. Politisk er situasjonen i landet rolig, men Djuve forteller at mange av innbyggerne tror at styresmaktene i landet lurer unna en del penger.

 

- De er misfornøyde med at hjelpen ikke kommer fram, og derfor er de glade for at private organisasjoner gjør en innsats. Leger uten grenser har et spesielt godt rykte. I går var det for eksempel en mann som sa til oss at alt for mye går bort i korrupsjon, sier han.

Skal lite til

Ekteparet synes det er prisverdig at mor og svigermor Else Marie Bekkelund nå tar initiativ til en innsamlingsaksjon. - Nigererne er i nød, og både dem og vi er takknemlige for all den hjelpen som kommer, oppfordrer Rasmus Djuve. Han mener at det skal lite til for å støtte, spesielt de utsatte barna. De yngste er også hardest rammet. Vitaminmangel fører til at barna mister appetitten og dermed får de i seg enda mindre mat. 

 

- Det skal så få hundre kroner til for å hjelpe et menneske over denne kneika, sier misjonæren. Anne-Lise Bekkelund Djuve jobber med lese- og skriveopplæring, spesielt rettet mot voksne kvinner, og vet hvor viktig opplysning om ernæring er. - Desverre er det over 80 prosent av den voksne befolkningen som ikke kan lese og skrive. Mange av problemene skyldes rett slett manglende kunnskap, det gjør hvert fall at ulykken rammer ekstra hardt, tror hun. Misjonærkvinnen håper at folk tenker på de sultende nigererne som mennesker og individer. - Jeg ønsker at folk gir et bidrag