Misjon

Pinsemenigheten Stord/Fitjar er med og støtter norske pinsevenners arbeid i Israel (NPPAI)

Israel er et land som har gjenoppstått av asken. Jødene som har levd i landflyktighet i 2000 år har kommet tilbake til sitt land og staten Israel ble dannet den 18. mai 1948. Siden den gang har tusener av jøder vendt tilbake til sine fedrenes land. Men det har ikke skjedd uten kamp. Israel har i 60 år ikke hatt en sammenhengende fredsperiode hvor de ikke var truet av fiender. I disse 60 årene som har gått siden dannelsen av staten Israel har jødene kjempet 6 kriger
alle med seier. Pinsemenigheten Stord/Fitjar er også en sterk Israel-menighet. Arbeidet i Israel er annerledes enn misjonsarbeide andre steder i verden. En kan ikke drive vanlig form for misjonsvirksomhet i landet. Det fins en antimisjoneringslov som fastsetter straff for dem som konverterer jøder til kristendommen.

Våre representanter i Israel driver et utstrakt sosialt arbeide hvor mentalsykehuset Eitanim står i fokus. Dette mentalsykehuset er det største av sitt slag i Israel. Her har NPAI (De Norske Pinsevenners Arbeid i Israel) rehabilitert og satt opp flere nybygg til stor glede for både pasienter og ledelsen ved sykehuset. I dette sosiale hjelpearbeidet jobber en gruppe frivillige fra Norge. Det kan være frivillige med yrkesbakgrunn som snekkere, murere, elektrikere og rørleggere. Men det er også behov for andre som kan gå inn i kontaktskapende arbeide blant fattige og syke i kommunen Mevasseret Ziyyon og på Kvar Sheul, et annet sykehus i nærheten. Det finns også et eldresenter i kommunen hvor frivillige fra Norge er med i den daglige omsorgen på hjemmet. Her har flere kvinner vært til stor velsignelse.
Be for dette rike arbeidet.

Pinsemenigheten Stord/Fitjar Støtter Ibra sitt arbeid i Midt østen og Nord Afrika der Vivi og Olav Østrem står i tjeneste.

Hope of Persia

Hope Of Persia er et mediearbeid som har alle farsitalende som målgruppe, både i Iran og utenfor. IBRA Norge støtter dette arbeidet. Vivi Østrem har sendt oss et kort intervju med Ali Abed, som er lederen for Hope Of Persia Ministries.

PUBLISERT: 2013-01-24

Kan du gi oss en oppdatering fra arbeidet?
- Vi satser nå mye på å nå barn og ungdom med programmene vi produserer. I 2011 ble det inngått 42 000 ekteskap med barnebruder fra 9-14 år i Iran. Vi må gjøre alt for å nå denne aldersgruppen med evangeliet, og fortelle disse barna at de har en verdi. I november 2012 startet vi sendinger med en serie kalt «Neighborhood Kids» for målgruppen 9-12 år. I serien blir Jesus presentert og vi snakker om hvordan de kan takle mange av utfordringene denne aldersgruppen møter.

- Vi arbeider også mye med å opprette en Bibelskole via internett for de som ønsker å forberede seg til fulltids tjeneste. Dette studiet vil bli på persisk, og vi vil gi en 1 årig utdannelse. Tilbudet er gratis for studentene. De vil få tilgang til undervisning, også samtaler via skype, for å kunne svare på spørsmål og belyse forskjellige tema.
Fram til nå har denne Bibelskolen vært på Kypros, og flere av elevene har flyttet til land hvor det bor mange farsitalende etter endt Bibelskole. Det er etablert menigheter flere steder ut fra dette arbeidet.

Hvordan er situasjonen nå i Iran, åndelig sett ?
- Antallet husmenigheter øker. Samtidig er folk mer forsiktige, for det er et økende press på de troende. Jeg er kjent med at det har vært arrestasjoner av troende i 41 forskjellige byer i senere tid. Også flere kristne ledere med viktige funksjoner sitter fengslet. Men fortsatt er hjertene åpne for evangeliet, og det ser ut som at mange ikke lengre stoler på sin egen religion. Vi som er utenfor landet, har et stort ansvar for å være trofaste i arbeidet med å gi vårt eget folk evangeliet. Vi må sørge for nettbasert Bibelskole, gode gudstjenester på TV for alle som har det som sin eneste kirke, og gode programmer for den unge generasjonen.

- Dersom en far i en familie blir en kristen, vil hele hans familie før eller senere også bli kristne. På denne måten opplever vi at barn fra 8 år og oppover i familier som konverterer ber om å få bli døpt. Vi har derfor hatt mange dåpshandlinger hvor også barn er blitt døpt.
Til dere som har kontakt med farsitalende i Norge:

På internett kan de som er farsitalende i Norge gå inn og se programmene våre. Alt er produsert av Navid TV og ligger ute på nettet under http://ibraplay.org/

Menigheten støtter et misjonsprosjekt som misjonærene Gunnveig og Ernst Knudsen startet i Nairobi i Kenya.

En etterspurt undervisning
Hele 60 % av de voksne kvinnene i Kenya kan ikke lese og skrive. Organisasjonen Free Pentecostal Fellowship in Kenya, med støtte fra norske pinsemenigheter og Norad, har hatt et opplæringsprosjekt gående siden 1999. Flere tusen kvinner har altså lært seg å lese og skrive. Fortsatt drives det undervisning rundt på landsbygda og byene, og etterspørselen er stor fra lokalsamfunnene. KOM OG HJELP OSS! Ja, hjelp en kvinne i Afrika og du har hjulpet hele familien.

Gode medarbeidere

Grace og Rodah har arbeidet sammen med Gunnveig Knudsen helt fra starten og de har nå ansvaret for hele opplæringsprosjektet. Etter hvert så de at kvinnene trengte noe mer enn bare lese- og skriveferdigheter. De trengte hjelp til å tjene sine egne penger, slik at de kunne være i stand til å sende barna på skolen, og kjøpe mat og klær til dem. Her kommer Mikroprosjektet inn! Kvinnene i Afrika har lang erfaring i å hjelpe hverandre, og nå skal de få opplæring i å drive sin egen lille forretning.