Om oss

Velkommen til Pinsemenigheten Filadelfia,Stord websider

Du har nå funnet nettstedet til Pinsemenigheten Filadelfia, Stord.

På disse sidene vil du få innsikt i menighetens innhold og virke

Menighetens virksomhetsgrener

Menigheten har sine faste møter annenhver søndag. Søndagsmøtene er på Filadelfia, Stord  Det er et søndagsformiddagsmøte ein gong i måneden og resten kveldsmøter. I møtene legges det vekt på forkynnelse av Guds ord, men også sang og musikk.. Menighetens misjonsarbeid har lang tradisjon og berører både Sør-Amerika, Israel og Afrika.

Pinsemenigheten Filadelfia, Stord blir ledet av et eldsteråd, slik Bibelen forteller at det skal være.

For tiden har eldsterådet to medlemmer:

Jarle Karlsen
Ledende eldste og
forkynner

Ole Auestad
Eldste

Kontakt oss
Du kan sende oss en e-post, til jarle.karlsen@sklbb.no