Kategoriarkiv: Siste Nytt

Møter

Hugs møtene i  pinsemenigheten filadelfia.  .  Dette var siste møte før ferien. Me ønsker alle ein velsignet sommarferie..  Kom på møtene. Ta gjerne ein med deg på møtene.

 

– Dette må jeg dele

Av  Jarle Karlsen.   
Led. Eldste/ forkynner i pinsemenigheten Filadelfia, Stord    15.05.21

Jeg har vært mye i bønn til Herren den siste tiden om kva som vil skje med menigheten i tiden før Herren kommer igjen. Så for en måned siden talte Herren til meg. Han talte til meg fra Skriften, og jeg kjente på at dette må jeg dele.

Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte! Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: Gi oss av deres olje, for lampene våre slokner! Men de kloke svarte: Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøp til dere selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var rede, gikk inn med ham til bryllupsfesten. Og døren ble stengt. Til sist kom da også de andre jomfruene, og de sa: Herre, herre, lukk opp for oss! Men han svarte og sa: Sannelig sier jeg dere: Jeg kjenner dere ikke! Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen. (Matteus 25, 1-12)

 

Herren talte til meg at de uforstandige jomfruene er halve menigheten blant metodister, lutheranere, baptister, pinsevenner, den frie evangeliske forsamling og alle andre evangeliske menigheter. Dei uforstandige tar ikke Ånden med seg, men vil bli preget av antikristen ånd.

Jeg fikk ikke se hvilken tid eller år det vil skje.  Men de uforstandige vil godta og akseptere at mann og kvinne bor sammen uten å være gift, homofilt samboende og bifili. Alle som sier de er kristne får være med i menigheten og tjene der. Det er ingen forkynnelse om omvendelse fra synd. Synd nevnes ikke. Det blir Kristus uten Korset.  De uforstandige som er halve menigheten, vil være preget av antikristen ånd som verden er, der ingen personer skilles ut uansett hvordan de lever. Alle skal være med.

Men de kloke jomfruene tar Ånden med seg. De står på Guds ord og bøyer ikke av fra presset fra de uforstandige. De forkynner klart Jesu seier på korset. Mennesker vil bli frelst i tiden framover og frafalne vil komme tilbake.

Men når tiden kommer når halve menigheten som er uforstandige vil akseptere og godta at mann og kvinne bor sammen uten å være gift, homofilt samboende og bifile. Da blir det svært vanskelige tider. Dei uforstandige vil ikke høre på at de kloke forkynner at dette er synd. Dei kloke blir bare nedkjørt med at Jesus forstår og har kjærlighet til alle. Dei blir hånet for det de står for både fra verden og myndigheter.

Så blir det en liten stund der det ikke er noen åndelig virksomhet. Det vil si at alle slumrer inn og sovner.

Men midt på natten lød det et rop. – Se brudgommen kommer gå ham i møte!
Dette er ikke bortrykkelsen. Den skjer i ett nu og et øyeblikk som det står i 1 Korinterbrev 14.51-52.  Dette vil ta litt tid.  Men det er Herren som sender vekkelse på jorden like før han kommer igjen for å hente Bruden hjem. Emnet blir Den Hellige Ånd.

Da våkner alle til. De kloke blir fylt med Den Hellige Ånd og taler Guds ord med stor frimodighet. Pinsevenner, baptister, lutheranere, metodister, de frie evangeliske  forsamlinger og alle evangeliske  menigheter slår seg sammen.

Den Hellige Ånd vil lede møtene. Mange mennesker får møte Herren, også katolikker blir frelst. Det blir Jesus-åpenbarelse i møtene. Det blir en mektig Åndsatmosfære. Mennesker blir løst fra bånd og lenker, og helbredet. Dei kloke blir himmelvendt. Det skjer store ting. Vekkelsen varer en kort tid.

Folk snakker mye om vekkelsen, men mengden omvender seg ikke til Herren for å bli frelst. De uforstandige kommer til de kloke og sier:  – La oss  få del i velsignelsen og Ånden som dere har. Men de uforstandige vil ikke bøye av for syndelivet de står i.

Men de kloke svarer: – Dere må gå til Herren selv og kjøpe. Det vil si at dere må omvende dere til Herren igjen, og så kan Han tilgi syndene deres.

Men så kom brudgommen, og alle de kloke som var rede gjekk inn til bryllupet med Ham. Men til sist kom de uforstandige og sa: – Herre, Herre lukk opp for oss.
Men Jesus sier da: – Jeg kjenner dere ikke.