Møte

Husk på møtene. Søndag 18 oktober kl 1900 . John Erling Henriksen talar og syng. Han fortel om pinsevennenes arbeid i Israel. Offer til pinsevennens arbeid i Israel. Torsdag 22  oktober bibel og bønn kl 1930.   Søndag 25 oktober møte kl 1100. Ulf Magne løvdahl  talar . Me ønsker deg velkommen til møtene. Du kan sjå møtene me skal ha i haust ved å trykke på møtekalender rett ovenfor teksten.